Regionálne centrum Spišská Nová Ves
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Gonda Stanislav, Ing. 053/4190116 stanislav.gonda@geology.sk Vedúci regionálneho centra Spišská Nová Ves
Kráľ Natália, Mgr. 053/4190115 natalia.kral@geology.sk
Oddelenie dopravy
Meno Telefón Email Funkcia
Haragoš Andrej, Ing. 053/4190110 andrej.haragos@geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Pijaková Renáta, Ing. 053/4190174 renata.pijakova@geology.sk
Rovenský Daniel, Mgr. 053/4190121 daniel.rovensky@geology.sk
Stašik Ľubomír, Ing. 053/4190174 lubomir.stasik@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Bajtoš Peter, Ing., PhD. 053/4190182 peter.bajtos@geology.sk
Siska Milan, Mgr. 053/4190160 milan.siska@geology.sk
Kráľová Gabriela 053/4190151 gabriela.kralova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Mašlár Eduard, Mgr. 053/4190152 eduard.maslar@geology.sk
Mašlárová Ingrid, Mgr. 053/4190152 ingrid.maslarova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón Email Funkcia
Husár Milan, RNDr. 053/4190121 milan.husar@geology.sk
Pešta Igor 053/4190151 igor.pesta@geology.sk
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Topoliová Katarína, Mgr. 053/4190109 katarina.bartosova@geology.sk
Oddelenie informačných technológií
Meno Telefón Email Funkcia
Pavelek Maroš, Ing. 053/4190119 maros.pavelek@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Aštáryová Janka, Ing. 053/4190114 janka.astaryova@geology.sk
Fiffiková Miriama 053/4190111 miriama.fiffikova@geology.sk
Gallovičová Nora, Ing. 053/4190145 nora.gallovicova@geology.sk
Liptáková Zuzana 053/4190166 zuzana.liptakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Bendžáková Alžbeta
Janikovský Ervín 053/4109109
Kusý Vladimír 053/4421162
Mikolaj Miroslav 053/4190162, 247 miroslav.mikolaj@geology.sk
Svitanová Eva
Šariský Ján 053/4190162
Truhanová Viera
Odbor geoanalytických laboratórií
Odbor geoanalytických laboratórií
Meno Telefón Email Funkcia
Bokšanská Katarína, Ing. 053/4190134 katarina.boksanska@geology.sk vedúca odboru
Šoltýsová Henrieta, Ing. 053/4190105 henrieta.soltysova@geology.sk Manažér kvality GAL
Oddelenie anorganických analýz
Meno Telefón Email Funkcia
Nováková Jarmila, RNDr. 053/4190137 jarmila.novakova@geology.sk vedúca oddelenia
Čontošová Mária 053/4190107
Lorková Katarína, Ing. 053/4190137 katarina.lorkova@geology.sk
Gibalová Anna, Ing. 053/4190137 anna.gibalova@geology.sk
Hatalová Eva 053/4190180
Holická Ľudmila, RNDr. 053/4190170 ludmila.holicka@geology.sk
Kandríková Valéria 053/4190170
Kusyová Renáta 053/4190167, 183 renata.kusyova@geology.sk
Mačáková Michaela 053/4190107 michaela.macakova@geology.sk
Majerčák Vladimír, Ing. 053/4190171 vladimir.majercak@geology.sk
Petríková Ivana 053/4190107, 180 ivana.petrikova@geology.sk
Zacher Tomáš, Mgr., PhD. 053/4190171 tomas.zacher@geology.sk
Oddelenie organických analýz
Meno Telefón Email Funkcia
Antolová Tatiana, Mgr. 053/4190171 tatiana.antolova@geology.sk vedúca oddelenia
Dolná Lucia 053/4190139 lucia.dolna@geology.sk
Laufiková Martina 053/4190172 martina.laufikova@geology.sk
Orlovská Ľubica, Mgr. 053/4190131 lubica.orlovska@geology.sk
Patz Marián 053/4190172 marian.patz@geology.sk
Sedláková Paula 053/4190139 paula.sedlakova@geology.sk
Sertlová Agáta 053/4190172 agata.sertlova@geology.sk
Turčanová Veronika, Mgr. 053/4190139, 131 veronika.turcanova@geology.sk
Vabcová Jana, Ing. 053/4190139,131 jana.vabcova@geology.sk
Oddelenie analýz vôd
Meno Telefón Email Funkcia
Lipčáková Petra, Ing. 053/4190178, 175 petra.lipcakova@geology.sk dočasne poverená výkonom funkcie vedúcej oddelenia analýz vôd
Bukovinová Radka 053/4190175 radka.bukovinova@geology.sk
Guspanová Mária 053/4190175 maria.guspanova@geology.sk
Helcmanovská Slavomíra 053/4190175 slavomira.helcmanovska@geology.sk
Janusová Katarína, Mgr. 053/4190175, 139 katarina.janusova@geology.sk
Kapustová Zlatica 053/4190175 zlatica.kapustova@geology.sk
Kovalčíková Adriána, Ing. 053/4190178, 175 adriana.kovalcikova@geology.sk
Porubská Ľubica 053/4190180 lubica.porubska@geology.sk
Rabatinová Silvia, RNDr. 053/4190175 silvia.rabatinova@geology.sk
Schlachtová Monika, Mgr. 053/4190175 monika.schlachtova@geology.sk
Spišáková Jana 053/4190175
Šefčíková Lucia, Ing. 053/4190175 lucia.sefcikova@geology.sk
Oddelenie prevádzky a prípravy vzoriek
Meno Telefón Email Funkcia
Sůra Roland, RNDr. 053/4190117 roland.sura@geology.sk vedúci oddelenia
Bednárová Zuzana Ing. 053/4190153 zuzana.bednarova@geology.sk
Gallovič Lukáš 053/4190138,112 lukas.gallovic@geology.sk
Fabinyová Anna 053/4190180
Katriňáková Jana,Ing. 053/4190124 jana.katrinakova@geology.sk
Kažmír Viktor 053/4190138,112 viktor.kazmir@geology.sk
Roch Milan 053/4190138,112 milan.roch@geology.sk
Šofranková Zuzana 053/4190195 zuzana.sofrankova@geology.sk
Uhrinová Katarína, RNDr., PhD. 053/4190153 katarina.uhrinova@geology.sk