Regionálne centrum Spišská Nová Ves
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Gonda Stanislav, Ing. 053/4190116 stanislav.gonda@geology.sk Vedúci strediska
Kráľ Natália, Mgr. 053/4190115 natalia.kral@geology.sk
Oddelenie dopravy
Meno Telefón Email Funkcia
Haragoš Andrej, Ing. 053/4190110 andrej.haragos@geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Pijaková Renáta, Ing. 053/4190174 renata.pijakova@geology.sk
Stašik Ľubomír, Ing. 053/4190174 lubomir.stasik@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Bajtoš Peter, Ing., PhD. 053/4190182 peter.bajtos@geology.sk
Siska Milan, Mgr. 053/4190160 milan.siska@geology.sk
Kráľová Gabriela 053/4190151 gabriela.kralova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Mašlár Eduard, Mgr. 053/4190152 eduard.maslar@geology.sk
Mašlárová Ingrid, Mgr. 053/4190152 ingrid.maslarova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón Email Funkcia
Gurinová Erika, Ing., RNDr. 053/4190122 erika.gurinova@geology.sk
Hlodák Michal, Mgr., PhD. 053/4190141 michal.hlodak@geology.sk
Husár Milan, RNDr. 053/4190121 milan.husar@geology.sk
Pešta Igor 053/4190151 igor.pesta@geology.sk
Pramuka Silvester, RNDr. 053/4190141 silvester.pramuka@geology.sk
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Nováčková Mária 053/4190109 maria.novackova@geology.sk
Oddelenie informačných technológií
Meno Telefón Email Funkcia
Dvorčáková (Procházková) Mária, Mgr. 053/4190119 maria.dvorcakova@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Aštáryová Janka, Ing. 053/4190114 janka.astaryova@geology.sk
Gallovičová Júlia 053/4190145 julia.gallovicova@geology.sk
Lapšanská Marta 053/4190161 marta.lapsanska@geology.sk
Liptáková Zuzana 053/4190166 zuzana.liptakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Bendžáková Alžbeta
Furinová Anna
Kiššaková Elena
Kočišová Marta 053/4190111, 195 marta.kocisova@geology.sk
Kusý Vladimír 053/4421247
Mikolaj Miroslav 053/4190162, 247 miroslav.mikolaj@geology.sk
Siťariková Anna 053/4190111,195
Svitanová Eva
Šariský Ján 053/4190247
Truhanová Viera
Odbor geoanalytických laboratórií
Odbor geoanalytických laboratórií
Meno Telefón Email Funkcia
Mackových Daniela Ing., CSc. 053/4190134, 4425512 daniela.mackovych@geology.sk vedúca odboru
Lučivjanský Pavol, RNDr. 053/4190105 pavol.lucivjansky@geology.sk
Oddelenie anorganických analýz
Meno Telefón Email Funkcia
Nováková Jarmila, RNDr. 053/4190137 jarmila.novakova@geology.sk vedúca oddelenia
Semanová Veronika, Ing.
Čontošová Mária 053/4190107
Doležalová Edita 053/4190107
Fabinyová Emília 053/4190107,156
Gibalová Anna, Ing. 053/4190175 anna.gibalova@geology.sk
Hatalová Eva 053/4190189
Kandríková Valéria 053/4190189,156
Kusyová Renáta 053/4190167, 183 renata.kusyova@geology.sk
Nádašdiová Júlia 053/4190197
Ondíková Helena, RNDr. 053/4190117 helena.ondikova@geology.sk
Šoltýsová Henrieta, Ing. 053/4190144 henrieta.soltysova@geology.sk
Tokarčíková Ľudmila, RNDr. 053/4190137 ludmila.tokarcikova@geology.sk
Uhrinová Katarína, RNDr., PhD. 053/4190171 katarina.uhrinova@geology.sk
Zacher Tomáš, Mgr., PhD. 053/4190137, 144, 156 tomas.zacher@geology.sk
Oddelenie organických analýz
Meno Telefón Email Funkcia
Vabcová Jana, Ing. 053/4190139,131 jana.vabcova@geology.sk vedúca oddelenia
Forró Martina, RNDr.
Keršňáková Zuzana, Ing. 053/4190139,131 zuzana.kersnakova@geology.sk
Lemak Ivana, Mgr. 053/4190172, 139 ivana.lemak@geology.sk
Lorková Katarína, Ing. 053/4190131 katarina.lorkova@geology.sk
Lučivjanská Mária, Ing. 053/4190172,139 maria.lucivjanska@geology.sk
Lučivjanská Viera, RNDr. 053/4190172,139 viera.lucivjanska@geology.sk
Sertlová Agáta 053/4190139 agata.sertlova@geology.sk
Suchá Beáta, Ing. 053/4190139 beata.sucha@geology.sk
Turčanová Veronika, Mgr. 053/4190139, 131 veronika.turcanova@geology.sk
Oddelenie analýz vôd
Meno Telefón Email Funkcia
Repková Renata, Ing. 053/4190178,175 renata.repkova@geology.sk vedúca oddelenia
Krajňáková Janka, Ing. 053/4190175 janka.krajnakova@geology.sk
Barabásová Mária 053/4190175
Bednárová Zuzana Ing. 053/4190175 zuzana.bednarova@geology.sk
Bukovinová Radka 053/4190175 radka.bukovinova@geology.sk
Guspanová Mária 053/4190175 maria.guspanova@geology.sk
Janusová Katarína, Mgr. 053/4190175 katarina.janusova@geology.sk
Kapustová Zlatica 053/4190175 zlatica.kapustova@geology.sk
Kovalčíková Adriana, Ing.
Lapšanská Anna, Ing. 053/4190175 anna.lapsanska@geology.sk
Porubská Ľubica 053/4190137 lubica.porubska@geology.sk
Rabatinová Silvia, RNDr. 053/4190175 silvia.rabatinova@geology.sk
Spišáková Jana 053/4190175
Oddelenie prevádzky a prípravy vzoriek
Meno Telefón Email Funkcia
Findura Ľubomír RNDr. 053/4190153 lubomir.findura@geology.sk vedúci oddelenia
Barabas Milan 053/4190179 milan.barabas@geology.sk
Gallovič Lukáš 053/4190138,112 lukas.gallovic@geology.sk
Fabinyová Anna 053/4190151
Chromčo Miroslav 053/4190138,112
Katriňáková Jana,Ing. 053/4190124 jana.katrinakova@geology.sk
Roch Milan 053/4190138,112