44. Generálne stretnutie riaditeľov a reprezentantov národných geologických služieb Európy

V dňoch 12.4. – 13.4.2018 sa generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Ing. Branislav Žec, CSc. a RNDr. Dušan Wunder, CSc. z oddelenia zahraničných vzťahov zúčastnili vo Viedni 44. Generálneho stretnutia (valného zhromaždenia) riaditeľov a reprezentantov národných geologických služieb (NGS) Európy združených v rámci Európskej geologickej služby – EuroGeoSurveys (EGS) a 4. valného zhromaždenia programu GeoERA, resp. semináru riaditeľov NGS Európy.