Číslo Názov Náhľad 1 Náhľad 2 Náhľad 3 Vysvetlivky Vysvetlivky
1 GEOLOGICKÁ MAPA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GEOLOGICAL MAP OF SLOVAKIA

1 : 500 000
Anton Biely, Vladimír Bezák, Michal Elečko, Michal Kaličiak, Vlastimil Konečný, Jaroslav Lexa, Ján Mello, Ján Nemčok, Michal Potfaj, Miloš Rakús, Dionýz Vass, Jozef Vozár, Anna Vozárová
2 GEOLOGICKÁ MAPA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GEOLOGICAL MAP OF SLOVAK REPUBLIC

1 : 1 000 000
Jozef Vozár, Štefan Káčer, Vladimír Bezák, Michal Elečko, Pavol Gross, Vlastimil Konečný, Jaroslav Lexa, Ján Mello, Milan Polák, Michal Potfaj, Miloš Rakús, Dionýz Vass, Anna Vozárová
3 NEOTEKTONICKÁ MAPA SLOVENSKA
NEOTECTONIC MAP OF SLOVAKIA

1 : 500 000
Juraj Maglay, Rudolf Halouzka, Vladimír Baňacký, Ján Pristaš, Juraj Janočko
4 GEOLOGICAL MAP OF WESTERN CARPATHIANS AND ADJACENT AREAS
GEOLOGICKÁ MAPA ZÁPADNÝCH KARPÁT A PRIĽAHLÝCH ÚZEMÍ
Editors and Co-editors: J. Lexa, V. Bezák, M. Elečko, J. Mello, M. Polák, M. Potfaj, J. Vozár, G. W. Schnabel (Austria), P. Pálenský (Czech Republic, G. Császár (Hungary), W. Rylko (Poland), B. Mackiv (Ukraine) Zostavili: J. Lexa, V. Bezák, M. Elečko, M. Eliáš, V. Konečný, Gy. Less, G.W. Mandl, J. Mello, P. Pálenský, P. Pelikán, M. Polák, M. Potfaj, Gy. Radócz, W. Rylko, GW. Schnabel, Z. Stránik, D. Vass, J. Vozár, T. Zelenka.
V spolupráci s: A. Biely, G- Dsászár, P. Čtyroký, M. Kaličiak, M. Kohút, S- Kovács, B. Mackiv, J. Maglay, J. Nemčok, A. Nowotny, L. Pentelényi, M. Rakús, A. Vozárová
5 NERUDNÉ SUROVINY SLOVENSKA
INDUSTRIAL MINERALS OF SLOVAKIA

1 : 500 000
J. Zuberec, M. Tréger a P. Baláž RUDNÉ A ENERGETICKÉ SUROVINY SLOVENSKA
METALS AND MINERAL FUELS OF SLOVAKIA

1 : 500 000
M. Tréger, P. Baláž, J. Lexa, J. Zuberec

STAVEBNÉ SUROVINY SLOVENSKA
CONSTRUCTION MATERIALS OF SLOVAKIA

1 : 500 000
J.  Zuberec, M. Tréger a P. Baláž

6 METALOGENETICKÁ MAPA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
METALLOGENETIC MAP OF SLOVAKIA

1  : 500 000
J.  Lexa, P. Bačo, M. Chovan, M. Petro, I. Rojkovič,  M. Tréger
7 TEKTONICKÁ MAPA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
TECTONIC MAP OF SLOVAK REPUBLIC

1 : 500 000
Vladimír Bezák, Milan Polák, Milan Havrila, Ján Mello, Anton Biely, Dušan Plašienka, Michal Potfaj, Vlastimil Konečný, Jaroslav Lexa, Michal Elečko, Juraj Janočko, Miroslav Pereszlényi, František Marko, Juraj Maglay, Ján Pristaš
8 GEOLOGICKÁ MAPA KVARTÉRU SLOVENSKA, GENETICKÉ TYPY KVARTÉRNYCH ULOŽENÍN
QUATERNARY GEOLOGICAL MAP OF SLOVAKIA, QUATERNARY GENETICAL (DEPOSITS) TYPES

1 : 500 000
Juraj Maglay, Ján Pristaš, Martin Kučera, Martina Ábelová
9 GEOLOGICKÁ MAPA KVARTÉRU SLOVENSKA, HRÚBKA KVARTÉRNEHO POKRYVU
QUATERNARY GEOLOGICAL MAP OF SLOVAKIA, QUATERNARY COVER THICKNESS

1 : 500 000
Juraj Maglay, Ján Pristaš, Martin Kučera, Martina Ábelová