Prehľad genetických typov surovín na výrobu čistého kremíka na Slovensku, charakteristika ložísk zdrojových surovín, určenie druhov nečistôt v jednotlivých typoch východiskových surovín a spôsobu ich odstraňovania, experimentálne zušľachťovanie základných typov východiskových surovín.

Zodpovedný riešiteľ: P. Bačo
Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2019
Forma výstupu: Ročná správa