Budovanie komplexného informačného systému v geológii – zabezpečovanie zberu, uchovávanie a poskytovanie geologických informácií na úrovni súčasných technických možností tvorby databáz, GIS-u a jeho prístupnosť cez internet užívateľom.

Zodpovedný riešiteľ: Š. Káčer
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018
Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy