Oznam o uzatvorení archívu Geofondu od 5. 1. 2021

V súvislosti s uznesením vlády SR oznamujeme, že z dôvodu opatrení COVID-19 od 5.januára 2021 bude naša bádateľňa zatvorená. Platby je možné vykonávať len cez faktúru. Vzhľadom na technické problémy s registráciou nových bádateľov je registrácia až do odvolania pozastavená. Odovzdávanie záverečných správ poštou, prípadne po dohode (p.Kozmérová – tel. 02/59375320) na vrátnici ŠGÚDŠ.   Platné do…

Oznam o znovuotvorení Ústrednej geologickej knižnice a archívu Geofondu

Oznam o znovuotvorení Ústrednej geologickej knižnice a archívu Geofondu   Všetkým záujemcom oznamujeme, že od 6. mája 2020 budú naše bádateľne opäť otvorené. Z dôvodu legislatívnych opatrení (COVID-19 a s tým súvisiaci maximálny počet osôb v bádateľni) Vás žiadame, aby ste si Vašu návštevu vopred dohodli telefonicky, resp. mailom a prišli až po potvrdení termínu. Archív: archiv@geology.sk  02 59375 368…