Oznam o uzatvorení archívu Geofondu od 5. 1. 2021

V súvislosti s uznesením vlády SR oznamujeme, že z dôvodu opatrení COVID-19 od 5.januára 2021 bude naša bádateľňa zatvorená. Platby je možné vykonávať len cez faktúru. Vzhľadom na technické problémy s registráciou nových bádateľov je registrácia až do odvolania pozastavená. Odovzdávanie záverečných správ poštou, prípadne po dohode (p.Kozmérová – tel. 02/59375320) na vrátnici ŠGÚDŠ.   Platné do…