Zostavenie základných hydrogeologických a hydrogeochemických máp v mierke 1 : 50 000 podľa Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre ďalších 6 regiónov Slovenskej republiky (severná časť Strážovských vrchov; Važecký chrbát; moldavská časť Košickej kotliny; Trnavská pahorkatina; Brezovské Karpaty; Nitrické vrchy).

Zodpovedný riešiteľ: P. Malík
Termín splnenia úlohy / projektu: 30.11.2018
Forma výstupu: Čiastková záverečná správa geologickej úlohy, Ročná správa.