Vymedzenie problémových oblastí, definovanie príčin problémov a zobrazenie výsledkov definovaných problematických oblastí v osobitnej nadstavbe digitálnej geologickej mapy 1 : 50 000.

Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Hraško
Termín splnenia úlohy / projektu: 30.6.2019
Forma výstupu: Ročná správa