Na monitorovanie je navrhnutých 20 socio-ekonomicky najvýznamnejších lokalít – Nižná Myšľa, Handlová, Prievidza-Veľká Lehôtka, Prievidza-Hradec, Prešov (Pod Wilec Hôrkou a Horárska ulica), Kapušany, Veľká Čausa, Ruská Nová Ves, Fintice, Varhaňovce, Vyšná Hutka, Červený Kameň, Ľubietová, Liptovská Štiavnica, Kraľovany, Nižná Hutka, Podhorie, Petrovany a Bardejov, ktoré sa nachádzajú v piatich krajoch Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom. Monitoring predstavuje významný prvok pre včasnú identifikáciu zmien prostredia, ktoré môžu v niektorých prípadoch vyvolať mimoriadne udalosti s rozsiahlymi ekonomickými dôsledkami. Predvídanie týchto udalostí a včasné preventívne opatrenia sú ekonomicky výhodnejšou formou riešenia, ako následné odstraňovanie ich škôd.

Zodpovedný riešiteľ: P. Ondrejka
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2023
Forma výstupu: Projekt geologickej úlohy, Ročná správa