Zmena klímy sa na vybraných územiach SR prejavuje výskytom dlhých bez zrážkových období, ktoré spôsobujú závažné problémy spojené s nedostatkom pitnej vody pre miestne obyvateľstvo. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť náhradné alebo nové vodárenské zdroje prioritne podzemných vôd, ktorými by bolo možné zabezpečiť prístup obyvateľstva k pitnej vode aj počas dlhšieho suchého obdobia. Pre zabezpečenie dostatočných zdrojov pitnej vody je potrebné vykonať hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a vyhľadať nové zdroje podzemných vôd.

Zodpovedný riešiteľ: P. Malík
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2022
Forma výstupu: Projekt geologickej úlohy, Ročná správa