Organizovanie dňa otvorených dverí pre školy a verejnosť v Bratislave a Košiciach.

Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Hraško, S. Grexová
Termín splnenia úlohy / projektu: september -október
Forma výstupu: Akcia pre školy a hostí