Organizovanie dňa otvorených dverí pre školy a verejnosť v Bratislave, Košiciach a Spišskej Novej Vsi.

Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Hraško, Ľ. Petro, S. Gonda
Termín splnenia úlohy / projektu: september -október
Forma výstupu: Akcia pre školy a hostí