Obhliadky havarijných zosuvov a iných geodynamických javov, ich registrácia, resp. aktualizácia registrov, digitálnych denníkov, databáz.

Zodpovedný riešiteľ: P. Liščák
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12. každoročne
Forma výstupu: Obhliadkové správy, Ročná správa, databáza