Na základe terénneho geologického mapovania sú zostavované listy máp v mierke 1 : 25 000 a mapa regiónu v mierke 1 : 50 000 s textovými vysvetlivkami k mape.Cieľom je zostavenie základných geologických máp v mierke 1 : 25 000 a geologickej mapy v mierke 1 : 50 000 s textovými vysvetlivkami. Mapa zohľadňuje výsledky nového geologického mapovania, reambulácie a podporných špeciálnych prác. Zostavená mapa bude súčasťou súboru geologických máp Slovenskej republiky zostavovaných v tejto mierke.

Zodpovedný riešiteľ: I. Pešková
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.5.2020
Forma výstupu: Ročná správa