Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Turčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000

14.30

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Turčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000

19 na sklade

Popis

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Turčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Autor: J. Michalko et al.

Rok: 2013

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN 978-80-89343-81-2

Ďalšie informácie

dph

10%