Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrochemickej mape Turčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000

14.30

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrochemickej mape Turčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000

18 in stock

Description

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrochemickej mape Turčianskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Autor: J. Michalko et al.

Rok: 2013

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN: ISBN 978-80-89343-81-2

Additional information

dph

10%