Pozývame Vás na XXVI. ročník konferencie SANAČNÍ TECHNOLOGIE

Pozývame Vás na XXVI. ročník konferencie SANAČNÍ TECHNOLOGIE, ktorej sme spoluorganizátormi. Organizačný výbor vyzýva všetkých zainteresovaných odborníkov, aby prihlásili vhodné referáty a diskusné príspevky, prípadne aby navrhli ďalšie zaujímavé témy, ktoré by na konferencii mohli zaznieť. Prihlášky referátov a posterov prosím odošlite pomocou formulára na prihlásenie na stránkach  https://seminare.ekomonitor.cz/skoleni/sanacni-technologie-xxvi-1703065472  do 29. februára 2024. Na uvedenej…

ŠGÚDŠ, vykonal pohotovo obhliadku lokality s hlinito-kamenitým prúdom

Odlučná oblasť hlinito-kamenitého prúdu (pohľad z boku) Hlinito-kamenité prúdy sú špecifickým typom svahových deformácií. Veľkú pozornosť vzbudili hlinito-kamenité prúdy vo Vrátnej 21.7.2014. Najnovšou takouto udalosťou bol hlinito-kamenitý prúd, ktorý sa 6.1.2024 prehnal cez cestu III/2418 medzi obcami Priechod a Baláže. Spôsobil na krátku dobu aj zastavenie cestnej premávky. RNDr. Mário Olšavský, PhD. z RC Banská Bystrica, ŠGÚDŠ,…

ŠGÚDŠ poskytol okamžitú informáciu pri aktivizácii zosuvov na prelome rokov 2023 – 2024

K aktivizácii zosuvov na prelome rokov 2023 a 2024 najmä na strednom Slovensku prispeli priaznivé klimatické pomery v kombinácii s geologickou stavbou. Koncom decembra 2023 došlo k výraznému otepleniu, čo malo za následok rýchle roztopenie sa snehovej pokrývky, ku ktorému sa pridali aj výdatné zrážky. Voda tak mohla infiltrovať do geologického prostredia, došlo k prevlhčeniu a priťaženiu svahu podzemnou vodou, následnému…

Výstava GEOLOGICKÁ SLUŽBA PRE SPOLOČNOSŤ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vás pozýva na výstavu GEOLOGICKÁ SLUŽBA PRE SPOLOČNOSŤ, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. 12. 2023 až 13. 12. 2023 vo výstavnom priestore Západnej terasy Bratislavského hradu. Dňa 11. decembra 2023 o 14.00 hodine sa vo výstavnom priestore Západnej terasy Bratislavského hradu uskutočnila vernisáž výstavy venovanej významu a činnosti Štátneho…

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

V sobotu 30. 9. 2023 sa v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave aj v regionálnom centre v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí. Dvere našej inštitúcie sme pre širokú verejnosť otvorili už ráno o 9.00 hodine a zatvárali sme poobede po 15.00 hodine. Do organizovania tejto akcie sa zapojil široký kolektív ľudí z našich pracovísk. Usilovali sme sa o to, aby si…

Európska noc výskumníkov

Festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšia celoeurópska iniciatíva zameraná na popularizáciu výskumu a inovácií. Na Slovensku sa koná každoročne už od roku 2007 v posledný septembrový piatok. V tento deň podujatie prebieha súbežne až v 25 krajinách. Každoročne sa na ňom zúčastňuje viac ako 1,5 milióna návštevníkov a viac ako 25 tisíc výskumníkov a…

Portál starých geologických máp

Z príležitosti Otvoreného kongresu Českej geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti (Sepetná 19.09.-23.09.2023) sme oficiálne predstavili a verejnosti sprístupnili novú mapovú aplikáciu Staré geologické mapy (do roku 1918) so zameraním na územie Slovenska. Česká geologická služba (ČGS) aj v spolupráci s ŠGÚDŠ a  Štátnym ústredným banským archívom (ŠÚBA) v Banskej Štiavnici v roku 2004 vydala DVD Geologické mapy…