21st Slovak – Czech – Polish Paleontological Conference

The State Geological Institute of Dionýz Štúr in Bratislava has the honor of organizing the 21st Slovak – Czech – Polish Paleontological Conference, which will be held from 23 to 25 May, 2022. The conference supports the development of paleontological research by maintaining contacts between various scientific centers, including universities and research institutes. Joint meetings…

Medzinárodná konferencia RemTech Europe

V dňoch 20. – 24. septembra 2021 sa uskutoční Medzinárodná konferencia RemTech Europe zameraná na technológie v oblasti sanácií. Táto dôležitá environmentálna konferencia bude tohto roku plne ONLINE, prostredníctvom služby ZOOM meetings. Podrobné informácie o konferencii nájdete na adrese: http://www.remtechexpo.com/index.php/en/ Program je k dispozícii na: http://www.remtechexpo.com/index.php/en/programs Účasť na konferencii je ZDARMA, ŽIADNE POPLATKY. Potrebné je sa…

ŠGÚDŠ na Pezinskom permoníkovi

V sobotu 21. 8. 2021 sme sa zúčastnili na podujatí Pezinský  permoník. Laickej verejnosti sme predstavili časť činnosti nášho ústavu pomocou modelov a vzoriek minerálov a hornín. Kolegovia Dr. Nagy a Dr. Zeman za pomoci pútavých vzoriek predstavili rôzne zaujímavosti zo sveta základnej geológie a paleontológie. Názornú ukážku horotvorného procesu predviedol kolega Dr. Černák na modeli dynamicky zobrazujúcom vrásnenie.…

21st Slovak – Czech – Polish Paleontological Conference

The State Geological Institute of Dionýz Štúr in Bratislava has the honor of organizing the 21st Slovak – Czech – Polish Paleontological Conference, which will be held from 18 to 20 October, 2021. The conference supports the development of paleontological research by maintaining contacts between various scientific centers, including universities and research institutes. Joint meetings…

Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management (SIMONA)

1.6.2018 – 31.5.2021 Project co-funded by the European Union ERDF Contribution: 1201583,24 IPA Contribution: 192418,75 ENI Contribution: 92777,5 Overall Budget in Euro: 1749152,38   www.interreg-danube.eu/simona   SIMONA is a European project under the Interreg Danube Transnational Programme (DTP), co-financed by the European Union. The SIMONA partnership has 17 full partners (11 ERDF, 4 IPA and…