Pezinský permoník 2022

V sobotu 20. augusta boli pracovníci ŠGÚDŠ už po druhýkrát reprezentovať naše pracovisko na 26. ročníku Pezinského permoníka. Na podujatí sa zúčastnili Dr. Ševčíková, Dr. Ondrejka, Dr. Nagy a ako organizačné a technické zabezpečenie Dr. Martinský a Mgr. Šebesta. Ich vzájomnou spoluprácou bolo zriadené mikroskopické pracovisko s binokulárnou lupou na prezentáciu výskumu sveta fluidných uzavrenín. Zaujímavá bola názorná ukážka…

Pezinský Permoník 2022

Pozývame Vás pozrieť si našu expozíciu na Pezinskom Permoníkovi, ktorý sa uskutoční pred kultúrnym domom v Pezinku v sobotu 20. augusta 2022 od 10:00 h. Odborníci z ŠGÚDŠ budú prezentovať niektoré činnosti ako štúdium fluidných inklúzií, vznik zosuvov a tvorbu geologických máp s prezentáciou zaujímavých geologických vzoriek. Tešíme sa na Vás.

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca 54/1/2022. Mineralia Slovaca je vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v tlačenej verzii, aj vo forme otvoreného online prístupu. V časopise sú publikované originálne vedecké články, posúvajúce hranice geovedného poznania. Nové číslo si môžete pozrieť tu.

Medzinárodný míting v rámci projektu technickej kooperácie s IAEA

V Máji sme sa zúčastnili medzinárodného mítingu v rámci projektu technickej kooperácie s IAEA, kde sme spolu s takmer 30-timi expertmi v oblasti hydrogeológie z 27 krajín zdieľali prvotné výsledky našich prác zameraných aj na štúdium efektov klimatickej zmeny na dopĺňanie rezervoárov podzemných vôd v krajinách Východnej Európy a Centrálnej Ázie. Projekt sa zameriava na vytváranie a rozvíjanie kapacít pre použitie metód izotopovej hydrogeológie…

Ocenenie práce zostavovateľov geologickej mapy

Slovenská geologická spoločnosť vyhlásila tradičnú súťaž o najlepšie geologické práce publikované za roky 2018 – 2021. Súťaž koordinoval prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., predseda komisie Slovenskej geologickej spoločnosti na udeľovanie oceňovaní za významné geologické práce. Spomedzi siedmich kategórií navrhovaných prác v IV. kategórii Mapové diela bolo udelené ocenenie za prácu autorov Maglay, J. (ed.), Fordinál,…

21. Slovensko-Česko-Poľská paleontologická konferencia

V dňoch 23. – 25. mája 2022 sa uskutočnila tradičná, v poradí už 21. Slovensko-Česko-Poľská paleontologická konferencia, ktorú po takmer dva a pol ročnej odmlke spôsobenej pandémiou koronavírusu, zorganizovali paleontológovia zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 70 odborníkov z 8. krajín Európy. Prvé dva dni stretnutia paleontológov sa uskutočnili v priestoroch Veľkej sály ŠGÚDŠ…

Verejné pripomienkovanie projektu

Verejné pripomienkovanie projektu “ Migrácia IS Digitálny archív ŠGÚDŠ do cloudu ako súčasť elektronických služieb štátu“. Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra, ako budúci objednávateľ projektu 1683 (evidovanom na portáli METAIS) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z. z. sprístupňuje na verejné pripomienkovanie manažérske výstupy projektu “ Migrácia IS Digitálny archív ŠGÚDŠ do cloudu ako súčasť…

Exkurzia Klubu slovenských turistov Veľké Uherce na Devínsky hrad a Sandberg

23. 4. 2022 Organizátori: KST Veľké Uherce – Jozef Čmiko a Vlasta Svrčková ŠGÚDŠ – RNDr. Pavel Liščák, CSc., a RNDr. Alexander Nagy, CSc. V sobotu 23. 4. 2022 Klub slovenských turistov z Veľkých Uheriec uskutočnil exkurziu do oblasti Devína a Devínskej Kobyly. Táto akcia, zhodou okolností s jednodňovým oneskorením, nadviazala na Deň Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla. Štátny geologický…