Monitorovanie kvality vody v monitorovacích objektoch podľa požiadavky sekcie geológie a prírodných zdrojov.

Zodpovedný riešiteľ: I. Slaninka, I. Štyriaková
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2020
Forma výstupu: Plán monitorovania, Ročná správa