Práce vykonávané na základe objednávky, alebo zmluvy o dielo.

Zodpovedný riešiteľ: rôzne
Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018
Forma výstupu: Podľa požiadaviek zákazníkov