Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

9.35

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

42 na sklade

Popis

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Autor: S. Scherer et al.

Rok: 2014

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN 978-80-89343-83-6

Ďalšie informácie

dph

10%