Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrochemickej mape Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

9.35

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrochemickej mape Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

39 in stock

Description

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrochemickej mape Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Autor: S. Scherer et al.

Rok: 2014

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN: ISBN 978-80-89343-83-6

Additional information

dph

10%