Konferencia COINTT 2023

Dňa 24. – 25. 10. 2023 sa v hoteli Saffron v Bratislave uskutoční konferencia COINTT 2023 – najväčšie podujatie o transfere technológií na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Hlavná téma: Biele miesta v inováciách a transfere technológií. Registrácia: www.cointt.sk/registracia