ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca 54/2/2022. Mineralia Slovaca je vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v tlačenej verzii, aj vo forme otvoreného online prístupu. V časopise sú publikované originálne vedecké články, posúvajúce hranice geovedného poznania. Nové číslo si môžete pozrieť tu.