Letná škola Mini S4

Mini S4 je vedecká letná škola zameraná na geochemické metódy získavania paleoklimatických informácií z kvapľov – cenných klimatických archívov nachádzajúcich sa v jaskyniach. Prihlásiť sa môže každý, najrelevantnejšia je pre mladých študentov magisterského a doktorandského štúdia; resp. ECR (early carrer scientists); čiže postdoktorandov do 3-5 rokov po ukončení PhD. Témami, ktoré sa budú preberať počas lekcií a workšopov sú…