Nová slovenská chronostratigrafická tabuľka

Slovenská terminologická stratigrafická komisia pri Národnom geologickom komitéte Slovenskej republiky, za účasti pracovníkov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a ďalších geovedných vedeckých inštitúcií a organizácií (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Nafta, a. s.), prijala uznesenie o znení slovenského prekladu aktuálnej Medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky (2021/07). Od vydania poslednej…