Svetový deň životného prostredia

Dňa 5. júna si svet pripomína Svetový deň životného prostredia. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia SR Ján Budaj udelil Cenu ministra in memoriam RNDr. Dušanovi Bodišovi, CSc., a Čestné uznanie RNDr. Alene Klukanovej, CSc. Ocenenia každoročne udeľuje minister životného prostredia za mimoriadny prínos v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo 4. júna 2021 dopoludnia.…