Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Žiarskej kotliny v mierke 1 : 50 000

12.10

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Žiarskej kotliny v mierke 1 : 50 000

46 na sklade

Popis

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Žiarskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Autor: E. Kováčová et al.

Rok: 2017

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN: 978-80-8174-029-9