Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrochemickej mape Podunajskej roviny – Žitného ostrova a pravobrežia Dunaja v mierke 1 : 50 000

13.20

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrochemickej mape Podunajskej roviny – Žitného ostrova a pravobrežia Dunaja v mierke 1 : 50 000

4 na sklade

Popis

Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrochemickej mape Podunajskej roviny – Žitného ostrova a pravobrežia Dunaja v mierke 1 : 50 000

Autor: K. Benková et al.

Rok: 2013

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN: ISBN 978-80-89343-82-9

Ďalšie informácie

dph

10%