Vysvetlivky k inžinierskogeologickým mapám severnej časti Košickej kotliny (v mierke 1 : 10 000)

1.10

Vysvetlivky k inžinierskogeologickým mapám severnej časti Košickej kotliny (v mierke 1 : 10 000)

42 na sklade

Kategórie: , Katalógové číslo: 5

Popis

Vysvetlivky k inžinierskogeologickým mapám severnej časti Košickej kotliny (v mierke 1 : 10 000)

Autor: Ľ. Petro et al.

Rok: 1992

Vydavateľ: GÚDŠ

ISBN: 80-85314-10-X

Ďalšie informácie

dph

10%