Vysvetlivky k inžinierskogeologickým mapám severnej časti Košickej kotliny 1 : 10 000

1.10

Vysvetlivky k inžinierskogeologickým mapám severnej časti Košickej kotliny 1 : 10 000

42 in stock

Description

Vysvetlivky k inžinierskogeologickým mapám severnej časti Košickej kotliny 1 : 10 000

Autor: Ľ. Petro et al.

Rok: 1992

Vydavateľ: GÚDŠ

ISBN: ISBN 80-85314-10-X

Additional information

dph

10%