Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR 1 : 500 000

0.36

Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR 1 : 500 000

22 na sklade

Popis

Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR 1 : 500 000

Autor: D. Vass et al.

Rok: 1988

Vydavateľ: GÚDŠ

SGÚ č. 60/878/86-5

Ďalšie informácie

dph

20%