Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR 1 : 50 000

0.36

Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR 1 : 50 000

19 in stock

Description

Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR 1 : 50 000

Autor: D. Vass et al.

Rok: 1988

Vydavateľ: GÚDŠ

ISBN: SGÚ č. 60/878/86-5

Additional information

dph

20%