Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska

7.70

Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska

10 na sklade

Popis

Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska

Autor: D. Bodiš et el.

Rok: 2010

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN: 978-80-89343-43-0

Ďalšie informácie

dph

10%