Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska

7.70

Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska

10 in stock

Description

Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska

Autor: D. Bodiš et el.

Rok: 2010

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN: ISBN 978-80-89343-43-0

Additional information

dph

10%