Vydavateľská rada je zriadená ako koordinačný orgán vydavateľskej činnosti ŠGÚDŠ a riadi sa štatútom vydavateľskej rady.

 

Zloženie vydavateľskej rady ŠGÚDŠ:

Predseda vydavateľskej rady:

Generálny riaditeľ ŠGÚDŠ – RNDr. Igor Slaninka, PhD.
Štátny geologický ústav Dionyza Štúra
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
Tel.: ++421-2-54773408+421-2-54773408
Fax: ++421-2-54771940

 

Členovia vydavateľskej rady:

Riaditeľ pre geológiu – RNDr. Alena Klukanová, CSc.

Vedecký redaktor edície Geologické práce, Správy – Mgr. Ondrej Pelech, PhD.

Vedecký redaktor edície Slovak Geological Magazine – RNDr. Pavel Liščák, CSc.

Vedecký redaktor edície Mineralia Slovaca – Ing. Zoltán Németh, PhD.

Vedecký redaktor edície Vysvetlivky k mapám – RNDr. Juraj Maglay, PhD.

Vedecký redaktor edície Regionálna geológia ZK – RNDr. Alexander Nagy, CSc.

Vedúci oddelenia vydavateľstva a propagácie – RNDr. Ladislav Martinský

 

Zloženie redakčných rád edícií:

Vysvetlivky ku geologickým mapám – vedecký redaktor:  Juraj Maglay

·        Členovia:  K. Fordinál, Ľ. Hraško, J. Kordík, P. Liščák, P. Malík, D. Marcin, A. Nagy, M. Olšavský, Z. Németh, F. Teťák,

       Štatút redakčnej rady edície vysvetlivky ku geologickým mapám

 Geologické práce, Správy – vedecký redaktor:  Ondrej Pelech

·        Členovia: K. Fordinál, J. Kordík, J. Maglay, P. Malík, A. Nagy, R. Nádaskay, P. Ondrejka, I. Pešková, S. Rybár, F. Teťák.

 Slovak Geological Magazine – vedecký redaktor:  Pavel Liščák

·        Členovia:  P. Bajtoš, R. Černák, R. Demko, Ľ. Hraško, R. Jelínek, Š. Káčer, D. Kúšik, M. Moravcová, I. Stríček, J. Švasta, M. Zlocha

 Mineralia Slovaca – vedecký redaktor:  Zoltán Németh

·        Členovia:  K. Fordinál, Ľ. Hraško, J. Kordík, P. Malík, J. Michalík, Ľ. Petro, D. Plašienka, M. Putiš, J. Soták, L. Šimon, P. Uher

 Regionálna geológia ZK – vedecký redaktor:  Alexander Nagy

·        Členovia:  F. Bottlik, R. Černák, I. Dananaj, M. Jankulár, D. Laurinc