Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Nová koncepcia vývoja a stavby Západných Karpát
A new conception of development and structure of the West Carpathians
505
Petr, K., Smolka, J. & Daubner, J.
Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlichovej prospekcii
Demonstration of the Zlatno porphyry copper ore deposit in panning prospection
541
Franců, Juraj
Organická hmota hornín-výskum a geologické interpretácie (Bratislava 29.9.1983)
553
Zlocha, J., Suchár, A. & Švantnerová, E.
Výsledky prieskumu mastencového ložiska Kokava-Sinec
Results of prospection on the Kokava-Sinec talc deposit (Central Slovakia)
555
Obernauer, Dušan, Pospíšil, Lubomil
Skúsenosti s aplikáciou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) v oblasti Západných Karpát (Bratislava 8. 3. 1984)
558
Ivanov, M.
Ešte raz o genéze Ni-Co zrudnenia v amfibolických gabrách pri Rochovciach
To the Ni-Co mineralization genesis in amphibole gabbro near to Rochovce
559
Pospíšil, Lubomil
Možnosti metód DZP v Západných Karpatoch-príklady (Bratislava 8.3.1984)
562
Palivcová, M.
Granitový problém v díle W. S. Pitchera a jeho spolupracovníků
The granite problem in the work of W. S. Pitcher
563
Miškovic, J.
Recenzia
I. Herčko: Minerály Slovenska
582
Hovorka, D. & Spišiak, J.
Návrh skratiek minerálov
Proposal of mineral abbreviations
583
Stankovič, J.
Recenzia
J. Pecho et al.: Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách
587
Tarhanič, L.
Hodnotenie presnosti výsledkov ryžovania
Accuracy evaluation in panning sample preparation
589
Zbořil, Lubomil, Bodnár, Ján, Orlický, Oto, Šefara, Ján
Stredná Afrika-nová roponosná provincia (Košice 22.3.1984)
591
Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef, Veselský, Jozef
Novšie výsledky petrograficko-geochemického výskumu permských hornín v oblasti Novoveskej Huty (Bratislava 5.4.1984)
592
Tarhanič, Ladislav
Hodnotenie homogénnosti zrnitého materiálu
593
Maheľ, Michal
Doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc., sedemdesiatročný
595
Fabini, P.
Na šesťdesiatiny Ing. Bartolomeja Gromu, CSc.
597
Kabina, P. & Slavkay, M.
Životné jubileum RNDr. Stanislava Poláka
598
Hricko, J.
RNDr. Samuel Janík päťdesiatročný
599