Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D., Dubíková, K., Gerthofferová, H., Šamajová, E. & Turan, J.
Serpentine-group minerals of the Western Carpathians ultramafics. I – Bodies of the Gemeride Mesozoic
Serpentínové minerály ultramafických telies Západných Karpát. I – Telesá v mezozoiku gemerika
481
Dovina, V.
Niekoľko hydrogeologických poznatkov z kryštalinika Nízkych Tatier
506
Rudinec, R.
Možnosti výskytu ropy a plynu v predneogénnom podloží východoslovenskej neogénnej panvy
Possibilities of oil and gas occurrences in the pre-Neogene basement of the East Slovakian Neogene basin
507
Pulec, M. & Lukáčik, E.
Nový výskyt scheelitu a zlata v Sopotnickej doline
New occurrence of scheelite and native gold in the Sopotnicka dolina valley (Nízke Tatry Mts.)
532
Cambel, B., Žukov, F. & Savčenko, D.
Genetic and isotope-geochemical pecularities of pyrite-ore genesis in the Malé Karpaty Mts. (Western Slovakia) (v ruštine)
533
Klago, M.
Nové zdroje minerálnej vody v Gánovciach
New sources of mineral water at the Gánovce locality (Eastern Slovakia)
541
Abelovič, J. & Otepka, J.
Svahové pohyby územia Hlohovec – Sereď a problematika ich geodetického sledovania
Slope movements in the Hlohovec – Sereď area (Western Slovakia) and problems of their geodetical control
557
Macek, J.
Meranie indexu lomu pomocou otáčavej ihly na Fjodorovom univerzálnom stolíku
The refractive index and its measurement using rotating spindle for the Fiodorov´s universal stage
871
Groma, B.
Niektoré výsledky výskumu v IGHP Žilina
Some research results of Engineering Geological and Hydrogeological Investigations Enterprise Žilina
573
Redakcia
Životné jubileum Ing. Jána Kuráňa
575