Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Seneš, J.
Evapority mediteránnej neogénnej oblasti Tetýdy a Paratetýdy; aplikácia výsledkov projektu IGCP č. 25; časť 3
385
Štohl, J. & Kaličiak, M.
Common features and differences in metallogenesis of Middle and East Slovakian neovolcanites
397
Pospíšil, L.
New geophysical maps of the West Carpathians and their further use: a review
403
Janočko, J.
Influence of Quaternary tectonics on the development in the northern part of the Košická kotlina Basin, Eastern Slovakia
421
Gargulák, M. & Vanek, J.
First finding of beryl in pegmatites of the Malé Karpaty Mts.
426
Kraus, I. & Kužvart, M.
New knowledge on industrial materials geology and technology in the Slovak Socialist Republic during 1972 – 1987
427
Varga, I., Richterová, Ľ. & Hrinko, V.
Quality and prognostic assessment of flysch claystone in NE Slovakia for use in ceramic industry
429
Deščík, M.
Meranie a interpretácia dynamických parametrov IP v rudnom prieskume (Fórum mladých, Bratislava 9.3.1989)
440
Filo, I.
Geofyzikálne merania na rudných ložiskách v banských dielach (Fórum mladých, Bratislava 9.3.1989)
440
Lánczos, T.
Príspevok ku geochémii hydrotermálnych karbonátov slovinsko-gelnického poľa (Fórum mladých, Bratislava 9.3.1989)
440
Fordinál, K.
Ekostratigrafické vyhodnotenie vrchnomiocénnych sedimentov západnej časti Podunajskej panvy (Fórum mladých, Bratislava 9.3.1989)
440
Méres, Š.
Protolit rúl Strážovskej hornatiny a Malej Fatry (Fórum mladých, Bratislava 9.3.1989)
440
Friedl, I.
Štúdium mineralizácie v permských bazaltoch na lokalite Malužiná-Svidovo v Nízkych Tatrách (Fórum mladých, Bratislava 9.3.1989)
440
Uher, P.
Akcesorické minerály granitoidov a pegmatitov Považského Inovca (Fórum mladých, Bratislava 9.3.1989)
440
Hrnčár, A. & Hruškovič, S.
Building stone in young volcanic regions
441
Vass, D.
Recenzia
454
Čabalová, D.
Raw materials for ornamental and dimension stone production in the Slovak Socialist Republic
455
Hrnčár, A. & Hruškovič, S.
Basalts of the Cerová vrchovina Mts. and possibilities of their further use, Western Slovakia
465
Kabina, P.
New and exploited deposits of gravel sand in the Danube lowland and Záhorie
471
Rozložník, L.
Wolframite-scheelite bearing ferromagnesite rocks: a new type of ore deposit in the Eastern Alps and possibilities of its occurrence in the West Carpathians
475
Ivančenko, M.
Technological properties of brick-clay from Trenčianska Turná, Poltár-Drahy and Nadlice-Livinské Opatovce deposits for the production of tile roofing
477
Vass, Dionýz
R. Rudinec: Zdroje ropy, zemneho plynu a geotermalnej energie na vychodnom Slovensku. Mineralia slovaca, monografia, Alfa Bratislava, 1989
480
Andrusovová, V., Jendrejáková, O., Mello, J., Siblík, M., Soták, J.
Biostratigrafické a biofaciálne členenie a postavenie karnických tisovských vápencov (Bratislava 11.5.1989)
480