Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Harman, M.
385
Tavoďa, Ondrej.
394
Repčok, Ivan
O matematickologickom modelovaní ako nástroji npri riešení zložitých úloh z oblasti vedy a techniky
394
Sviridenko, V. G.
Geological structure of the Pre-Neogene substratum of the Transcarpathian
Depression
395
Bojko, V. N., Kruglov, S. S., Sasin, G. G. & Černobrov, B. B.
Geology and raw materials of the Flysch zone of the Soviet Carpathians
407
Zlatogurskaja, I. P., Akimova, K. G., Martynov, E. G., Matkovskij, I. O. & Egel, L. E.
Geology and metallogeny of the NW part of the Marmarosh Massif
419
430
Kraus, I. & Hano, V.
Genetic classification and age of the deposits of the kaolinite-group minerals in the West Carpathians
431
Ďuďa, R.
Ore occurrences and mineralogic-paragenetic conditions in the Košické Hámre – Košice
area (Spišsko-gemerské rudohorie Mts.)
447
Babčan, Ján
Niektoré problémy súčasnej teórie metasomatizmu
468
Bystrický, J.
469
Dyda, M.
Habitus apatitu v granitoidných horninách Malých Karpát
Habitus des Apatites in granitoiden Gesteinen der Kleinen Karpaten
475