Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
30 rokov IGHP Žilina 289
Frankovič, J. & Tkáčik, P.
Podzemné vody pohoria Branisko
Ground waters of the Branisko Mts. (Eastern Slovakia)
291
Haluška, M.
Hydrogeologické pomery aluviálnych náplavov Popradu
Hydrogeological conditions in alluvial deposits of the Poprad river (Eastern Slovakia)
311
Orvan, J.
Nový prístup k využívaniu podzemných vôd Slovenského krasu
New approach to the ground water utilization of the Slovak Karst area
323
Bondarenková, Z.
Zmeny chemizmu minerálnej vody Slatina
Causes of water-chemistry changes of the Slatina mineral water
331
Nevický, V.
Dutiny pod dnom hornej nádrže prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh
Cavities under the Čierny Váh pumped-storage power plant upper reservoir
343
Modlitba, I.
Stanovovanie zmraštenia zemín v inžinierskej geológii
Determination of soil shrinkage in engineering geology
351
Bujalka, P.
Recenzia
A. Rebro et al.: Vody ozdravujúce a osviežujúce
368
Fussgänger, E.
Zariadenie na indikáciu a meranie svahových pohybov
Equipments for measurements and indication of slope movements
369