Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kaličiak, M.
Geologická stavba a vývoj neogénneho subsekventného magmatizmu v oblasti zlatobanského vulkanického aparátu (severná časť Slanských vrchov)
Geological structure and the development of subsequent magmatism in the area of the Zlatá Baňa volcanic edifice (Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia)
1
Polák, S. & Zaorálek, T.
Cínovec zo Skýcova
Cassiterite from Skýcov (Tríbeč Mts., Western Slovakia)
25
Panáček, A., Pospíšil, L. & Lexa, J.
Geofyzikálna interpretácia intruzívneho komplexu v oblasti Kremnice
Geophysical interpretation of the intrusive complex in the Kremnica area
27
Böhmer, M.
Recenzia
V. V. Naumenko, A.-F. Gončaruk, Ju. M. Kopťuch: Rudo-kontrolirujuščije faktory
zoloto-polimetaličeskich i rtutnych mestoroždenij Sovetskich Karpat
42
Vlčko, J.
Využitie kvantitatívnych metód pri inžinierskogeologickom hodnotení prostredia
Utilization of quantitative methods in the engineering geological evaluation of the environment
43
Kullmanová, A. & Vozár, J.
Hyaloklastitové lávy v slieňovcovom súvrství spodného albu na strednom Považí
Hyaloclastic lava in a marly sequence of Lower Albian age in the middle Váh valley,
Western Slovakia
53
Magyar, J. & Rudinec, R.
Nové poznatky o podloží neogénu pozdišovsko-iňačovského bloku na východnom Slovensku (vrt Bunkovce-1)
New knowledge upon the basement of the Neogene in the area of Pozdišovce–Iňačovce block structure in Eastern Slovakia (Bunkovce-1 borehole)
63
Kamenický, J. & Hovorka, D.
O návrhu Subkomisie IUGS pre systematiku eruptív na klasifikáciu a nomenklatúru vulkanických a niektorých ďalších skupín hornín
On the proposal of IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks
for classification and nomenclature of volcanic rocks and some other rock classes
75
Jarkovský, J.
Životné jubileum akademika Bohuslava Cambela
89
Na šesťdesiatiny prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského 91
Hrinda, J.
Zomrel prof. RNDr. Július Činčár, CSc.
95