Generálny míting riaditeľov EuroGeoSurveys (Európskych geologických služieb)

V roku 2018 na základe rozhodnutia a poverenia Výkonného výboru EGS pripadne Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra čestná povinnosť usporiadať medzinárodné stretnutie riaditeľov a národných delegátov geologických služieb Európy a geologických asociácií Ameriky (USGS), Afriky, Ázie, Číny a Japonska. Zodpovedný riešiteľ: B. Žec, A.Klukanová Termín splnenia úlohy / projektu: október Forma výstupu: Akcia pre pracovníkov a pre…

Čítať viac

Činnosť vydavateľstva a propagácie

Vydávanie časopisov Mineralia Slovaca, Slovak Geological Magazine (periodikum v angl. jazyku), Geologické Práce, Správy, monografií, príležitostných publikácií (Výročná správa ŠGÚDŠ, Ročenka ŠGÚDŠ slovenská a anglická verzia, Ročenka nerastných surovín slovensko – anglická verzia, zborníky z konferencií) a dotlač máp. Redakčné spracovanie, technická a grafická úprava, príprava podkladov do tlače. Propagačná a vzdelávacia činnosť. Zodpovedný riešiteľ:…

Čítať viac