Mello, J. (ed.), Filo, I., Havrila, M., Ivanička, J., Madarás, J., Németh, Z.,
Polák, M., Pristaš, J., Vozár, J., Koša, E. & Jacko, S. ml., 2000:
Geologická mapa Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny 1: 50 000
MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava