Služba digitálneho archívu ŠGÚDŠ (Geofond) je dočasne nedostupná

Služba digitálneho archívu ŠGÚDŠ (Geofond) – otváranie a sťahovanie záverečných správ, je z technických príčin dočasne nedostupná. Na jej odstránení sa pracuje. Záverečné správy sú však prístupné prezenčne v študovni Geofondu, prípadne niektoré aj na CD nosičoch uložených na oddelení Geofondu (prevažne novšie správy). Už raz skenované správy opätovne neskenujeme.