Deň otvorených dverí

V sobotu 1. 10. 2022 sa v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave aj v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí. Dvere našej inštitúcie sme pre širokú verejnosť otvorili už ráno o 9.00 hodine a zatvárali sme poobede po 15.00 hodine. Do organizácie tejto akcie sa zapojil široký kolektív ľudí z našich pracovísk. Usilovali sme sa o to, aby si každý návštevník našiel…