21. Slovensko – Česko – Poľská paleontologická konferencia

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, v dôsledku pretrvávajúcich a sprísňujúcich sa obmedzení v súvislosti s pandémiou koronavírusu na území Slovenskej republiky a nepredvídateľného vývoja situácie v najbližšom období, sme pristúpili k rozhodnutiu, presunúť 21. ročník Slovensko – Česko – Poľskej paleontologickej konferencie, ktorá sa mala konať v dňoch 18. 10. – 20. 10. 2021 na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra…