Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Janočko Juraj, Hamršmíd Bohumil, Jacko Stanislav, Siráňová Zuzana
Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
3
Lacika Ján, Urbánek Ján
New morphostructural division of Slovakia
17
Milovanovič Dragan, Marchig Vesna, Dimitrijevič Milorad
Petrology and chronology of the Vučje gneiss, Serbo-Macedonian massif, Yugoslavia
29
Polák Milan, Ondrejíčková Anna, Wieczorek Józef
Lithobiostratigraphy of the Ždiar Formation of the Krížna nappe (Tatry Mts.)
35
Šefčík Peter, Petrík František
Exploitation and use of brown coal from the Nováky deposit and its environmental impact
53
Vass Dionýz, Pereszlényi Miroslav
Asymmmetric lithospheric stretching in Danube Basin
61