Západné Karpaty: Geológia č. 13

1.21

Západné Karpaty: Geológia č. 13

(J. Kysela: Mikrofaciálna analýza, typy porozity litavských vápencov a vrchnotriasových dolomitov z podložia viedenskej panvy / Microfacies, porosity types of the Leitha limestones and Upper Triassic dolomites underlying the Vienna basin)

1 na sklade

Kategórie: , Katalógové číslo: 59

Popis

Západné Karpaty: Geológia č. 13

Rok: 1988

Vydavateľ: GÚDŠ

SÚKK 1997/I-1988

Ďalšie informácie

dph

10%